علیرضا دانیالی

تصویر وکیل

علیرضا دانیالی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه بلوار شهید دستغیب مقابل بانک ملی مجتمع رضایی طبقه 6 واحد 11
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09120163181
    Cart