علیرضا دانیالی

تصویر وکیل

علیرضا دانیالی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه بلوار شهید دستغیب مقابل بانک ملی مجتمع رضایی طبقه 6 واحد 11
تلفن محل کار: 09021410027
تلفن همراه:09142095700
    Cart