علیرضا صدرزاده

تصویر وکیل

علیرضا صدرزاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: سلماس
آدرس: سلماس خ امام پنجراه اول خیابان ارتش کوی جهانگیرزاده ساختمان معمار جمشید طبقه 4 واحد 9
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141863258
    Cart