علیرضا نوروزی

تصویر وکیل

علیرضا نوروزی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: خوی
آدرس: خوی خیابان شریعتی روبروی سینما آسای قدیم پاساژ اسکان طبقه 2 واحد 48
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143614407
    Cart