علیزاده باراندوزی – ایرج

تصویر وکیل

علیزاده باراندوزی – ایرج

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه جاده بند نرسیده به دانشگاه صنعتی پلاک 18
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143471687
    Cart