علی احمدی

تصویر وکیل

علی احمدی

شماره پروانه:
تاریخ صدور: -
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه فلکه بهداری فلکه گلباد خیابان گلباد نبش کوی هفتم
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141663933
    Cart