علی اکبر قدیم خانی

تصویر وکیل

علی اکبر قدیم خانی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان دانش ساختمان الماس غرب طبقه 6 واحد 604
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141474631
    Cart