علی بختیاری

تصویر وکیل

علی بختیاری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: خوي
آدرس: خوی بلوار بهشتی جنوبی مجتمع متین طبقه 2 واحد 3
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144620195
    Cart