علی بهرام پور

تصویر وکیل

علی بهرام پور

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: نقده
آدرس: آذربایجان غربی - نقده - خ ورزش دست راست نرسیده به اداره تربیت بدنی نقده
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144491517
    Cart