علی شکری

تصویر وکیل

علی شکری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه چهارراه ورزش و شورا ، اول خیابان شورا نبش کوچه اول مجتمع ارسطو طبقه 5 واحد 10
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143436596
    Cart