علی عباس زاده

تصویر وکیل

علی عباس زاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: اروميه خيابان استادان نبش كوچه شش ، ساختمان آراد طبقه اول واحد 4
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143492694
    Cart