علی علیزاده

تصویر وکیل

علی علیزاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان باکری فلکه خیام ساختمان آذربایجان طبقه 4 واحد 19
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09121462767
    Cart