علی قویدل

تصویر وکیل

علی قویدل

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه فلکه 9 پله خیابان سرداران یک مجتمع اسپوتا طبقه اول واحد 1
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144478267
    Cart