علی لکی

تصویر وکیل

علی لکی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه ارومیه میدان امام حسین کوچه انصار مجتمع پزشکی مهر واحد 6
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143888133
    Cart