عین اله ممی زاده

تصویر وکیل

عین اله ممی زاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان کشتگر (دانش 1) ساختمان الماس غرب طبقه 1 واحد 3
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141474990
    Cart