غزاله علیزاده

تصویر وکیل

غزاله علیزاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ ورزش خ شهید سلطانی 14 متری سوم کوچه هفتم پلاک 19
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144483137
    Cart