فاروق خلیلی

تصویر وکیل

فاروق خلیلی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان حسنی ساختمان بهار طبقه 4 واحد 3
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144418214
    Cart