فاروق شاهسواری

تصویر وکیل

فاروق شاهسواری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: بوكان
آدرس: بوکان خ انقلاب روبروی بانک رفاه مرکزی دفتر وکالت شاهسواری
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143829274
    Cart