فاطمه علی عباسی

تصویر وکیل

فاطمه علی عباسی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: بلوار والفجر روبروی صدا وسیما ساختمان کارشناسان طبقه 4 واحد 13
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141415755
    Cart