فایقه چلبی

تصویر وکیل

فایقه چلبی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مهاباد
آدرس: مهاباد چهارراه آزادی برج اهورا طبقه دوم واحد 218
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09129467662
    Cart