فتح اله جهانگیری

تصویر وکیل

فتح اله جهانگیری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه خیابان شیخ تپه ساختمان آتا سرای طبقه 3 واحد 10
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141435704
    Cart