فرامرز حیدرپور

تصویر وکیل

فرامرز حیدرپور

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ برق جنب درمانگاه علیاری مجتمع تجاری آسمان طبقه7 واحد 49
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141410403
    Cart