فرزاد بدل زاده اوخچلار

تصویر وکیل

فرزاد بدل زاده اوخچلار

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان امام جنب کافه دانشجو مجتمع پزشکی ارومیه
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144459487
    Cart