سعید فرزام نیا

تصویر وکیل

سعید فرزام نیا

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه خیابان برق چهارراه مخابرات ساختمان دکتر تیزرو
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144622785
    Cart