فرزانه قربانی

تصویر وکیل

فرزانه قربانی

شماره پروانه:
تاریخ صدور: -
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: بوكان
آدرس: خیابان عدالت جنب دادگستری روبروی درمانگاه تامین اجتماعی
تلفن محل کار: -
تلفن همراه:09141844293
    Cart