فرزانه مطلب پورسلیم

تصویر وکیل

فرزانه مطلب پورسلیم

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه خیابان حسنی ، ساختمان 44 طبقه اول واحد 1
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144642785
    Cart