فرزین صمدی قوشچی

تصویر وکیل

فرزین صمدی قوشچی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان حسنی ساختمان کیا طبقه 7واحد 26
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141405664
    Cart