فرناز طبیب زاده

تصویر وکیل

فرناز طبیب زاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: اشنویه چهار راه دادگستری دفتر وکالت حسین کامروا
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144419666
    Cart