فرهاد امدادی

تصویر وکیل

فرهاد امدادی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه خیابان حسنی ساختمان ماندگار طبقه 3 واحد 309
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143814327
    Cart