فرهاد حاجی زاده کوکیا

تصویر وکیل

فرهاد حاجی زاده کوکیا

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مهاباد
آدرس: مهاباد-خ طالقانی غربی روبروی مجتمع شوراهای حل اختلاف ساختمان صدف طبقه 2
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143420690
    Cart