فرهاد عباس پور

تصویر وکیل

فرهاد عباس پور

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ سرداران سبحان 2 طبقه 2 واحد 5
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143450553
    Cart