فریبا آزاد کنعانی

تصویر وکیل

فریبا آزاد کنعانی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ مافی جنب دادگستری طبقه فوقانی دفتر خانه شماره 53
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141863546
    Cart