فریدون مجید زاده کهریز

تصویر وکیل

فریدون مجید زاده کهریز

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه پنج راه اول امینی روبروی جهاد دانشگاهی جنب داروخانه آذربایجان طبقه سوم
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143415664
    Cart