قادر احمدی

تصویر وکیل

قادر احمدی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مهاباد
آدرس: مهاباد چهارراه آزادی ساختمان پزشکان شفقی طبقه دوم
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144444182
    Cart