قاسم اسلامدوست

تصویر وکیل

قاسم اسلامدوست

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ دانشکده کوجه 14 شماره 8
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143415097
    Cart