قنبر جلیل پور

تصویر وکیل

قنبر جلیل پور

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه بلوار نبوت نبش کوی 11 بالای بانک سپه طبقه اول
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144431326
    Cart