لقمان خبری دکانا

تصویر وکیل

لقمان خبری دکانا

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان آهندوست مجتمع ونیز طبقه 4 واحد 13
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09148345783
    Cart