لقمان شریفی

تصویر وکیل

لقمان شریفی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: بوکان
آدرس: بوکان خیابان آتش نشانی سابق ، نبش چهارراه شهر داری روبروی ساختمان معماری
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143829799
    Cart