لیلا بخشی وند

تصویر وکیل

لیلا بخشی وند

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: بوكان
آدرس: بوکان بلوار کردستان جنب بانک صادرات ساختمان باپیری طبقه دوم
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144813763
    Cart