لیلا علیزاده

تصویر وکیل

لیلا علیزاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ حسنی ساختمان آسمان طبقه 5 واحد 510
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144401691
    Cart