لیلا پور نجفی قوشچی

تصویر وکیل

لیلا پور نجفی قوشچی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیاباندستغیب مافی روبروی دبیرستان استعدادهای درخشان ساختمان فجر طبقه 3 واحد 4
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144477622
    Cart