مالک علیزاده زرمانلو

تصویر وکیل

مالک علیزاده زرمانلو

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه فلکه خیام پاساژ آذربایجان طبقه سوم واحد 17
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141473510
    Cart