ماندانا خضرلو

تصویر وکیل

ماندانا خضرلو

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه فلکه خیام پاساژ آذربایجان طبقه 4 واحد 1
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143478799
    Cart