مجید علیزاده

تصویر وکیل

مجید علیزاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه ابتدای خیابان امام کوچه مرزبان ساختمان دوم سمت چپ
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144410524
    Cart