محسن دیندار

تصویر وکیل

محسن دیندار

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان شهید بهشتی روبروی بانک دی طبقه سوم مجتمع طاوس واحد 1
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09128940767
    Cart