محمد باقر شمسی دارغالو

تصویر وکیل

محمد باقر شمسی دارغالو

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ خیام جنوبی پاساژ شهریار طبقه 4 واحد 413
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143490208
    Cart