محمد جواد نیا

تصویر وکیل

محمد جواد نیا

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه چهار راه مخابرات خیابان برق برج جواهر طبقه دوم واحد یک
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141466282
    Cart