محمد رضا آقاوردی زاده آذر

تصویر وکیل

محمد رضا آقاوردی زاده آذر

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان خیام جنوبی روبروی سینما آزادی مجتمع امیر طبقه 2
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141418030
    سبد خرید