مختار غفاری قراگوزایل

تصویر وکیل

مختار غفاری قراگوزایل

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه سه راه کاشانی اول خ باکری کوی ساسان ساختمان ساسان طبقه اول واحد 4
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141888043
    Cart