مرتضی الماس پورقره موسی

تصویر وکیل

مرتضی الماس پورقره موسی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مهاباد
آدرس: مهاباد ساختمان قره داغی طبقه هفتم
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09145183528
    Cart