مرتضی قاسمی شخص

تصویر وکیل

مرتضی قاسمی شخص

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مياندوآب
آدرس: میاندوآ خ طالقانی جنب پاساژ شهریار ساختمان میلاد نور طبقه سوم واحد چهارم
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144812798
    Cart